eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Ogłoszenie o naborach wniosków numer 1/2021 i 2/2021

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w ramach przedsięwzięć:

WSPARCIE NA ZAKŁADANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

BUDOWA I ROZWÓJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH, REKREACYJNO -WYPOCZYNKOWYCH I SPOŁECZNO – KULTURALNYCH

Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców planujących założyć działalność gospodarczą!

Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców planujących założyć działalność gospodarczą!

W związku z nadchodzącym terminem naboru wniosków (06.09.2021 – 04.10.2021r.) zapraszamy na bezpłatne szkolenia dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie dla beneficjentów zamierzających podejmować działalność gospodarczą.

Szkolenia odbędą się w Domu parafialno-ludowym (budynek naprzeciwko biura LGD) Zielona 19, 06-408 Krasne w dniach 24, 25 sierpnia 2021 r.

Zapisy na szkolenia przyjmujemy telefonicznie pod nr 23 671 12 02  w godzinach pracy biura LGD (pon.-pt. 08:00-16:00), do 23 sierpnia 2021 r.

Czytaj dalej

Uroczystość odsłonięcia miejsca pamięci Adama Rzewuskiego

Uroczystość odsłonięcia miejsca pamięci Adama Rzewuskiego

W niedzielę 20 czerwca 2021 r. w Lekowie (gmina Regimin) przy budynku Klubu Seniora odbyła się uroczystość odsłonięcia miejsca pamięci Adama Rzewuskiego zorganizowana przez Gminę Regimin oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Obwodu Ciechanów. Wydarzenie rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Św. Stanisława BM w Lekowie, następnie odbył się przemarsz na miejsce uroczystości, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie miejsca pamięci oraz przedstawiony został zarys historyczny przybliżający postać Adama Rzewuskiego.  Za część artystyczną wydarzenia odpowiedzialni byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Regiminie. Na zakończenie uroczystości swoje okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście.

Miejsce pamięci odnowiono w ramach projektu pn. „Odnowa miejsca pamięci na terenie gminy Regimin” – poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Poniżej zamieszczamy fotorelację!

Zdjęcia archiwum Urzędu Gminy Regimin

Bezpieczny start – zaproszenie

Bezpieczny start – zaproszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrze zaprasza na uroczystość 27 czerwca 2021 r. w trakcie, której zostaną zaprezentowane efekty projektu pn. Bezpieczny start – wzmocnienie kapitału społecznego młodzieży zamieszkującej obszar LGD Północne Mazowsze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z przygotowaniami do jednego z ostatnich naborów wniosków w obecnym okresie programowania Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” poddaje pod konsultacje społeczne
zaktualizowany dokument strategiczny (Lokalną Strategię Rozwoju).  Tym samym przygotowuje się także do kolejnego naboru wniosków w  2021 r.

 

Krótki opis wprowadzonych zmian:

1. Aktualizacja daty;

2. Aktualizacja sekcji VIII. Budżet – w związku ze zwiększeniem budżetu działania LEADER, podwyższono zgodnie z wytycznymi kwoty dla poddziałań 19.2 oraz 19.4 o 788 tyś EUR. Zmienione zostały także prognozy finansowe dla JSFP oraz innych beneficjentów niebędących JSFP;

3. Aktualizacja zestawienia celów i wskaźników – w związku ze zwiększeniem alokacji na wdrażanie LSR, zaktualizowano i podniesiono wartość niektórych wskaźników, które objęte zostaną przyszłymi naborami wniosków;

4. Zaktualizowano Plan działania – zmiany dotyczą zarówno części wskaźnikowej jak
i finansowej (głównie w zakresie 2 przedsięwzięć 2.1.1 oraz 2.2.1, które obejmą przyszłe nabory wniosków). Zaktualizowana sekcja uwzględnia dodatkowy budżet wynikający ze zwiększenia budżetu działania LEADER. W wyniku wprowadzonych zmian przewidziany został nabór wniosków w zakresie wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej oraz budowę dróg dojazdowych ułatwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury okołodrogowej (parkingi, chodniki, oświetlenie) 788 tyś EUR.

Zapraszamy do składania uwag i sugestii oraz prosimy o opinie w kwestii wprowadzonych zmian do dnia 29 czerwca 2021 r. do godz. 12:00 na adres biuro@polnocnemazowsze.pl.

Wprowadzone zmiany w LSR zostały zaznaczone kolorem czerwonym >>>>>