eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Obsługa interesantów w biurze LGD „Północne Mazowsze” – zasady bezpieczeństwa

Obsługa interesantów w biurze LGD „Północne Mazowsze” – zasady bezpieczeństwa

Biuro LGD „Północne Mazowsze” przyjmuje interesantów w dniach pracy biura w godzinach od 09:00 do 13:00, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania.
Kontakt:
Tel. 23 671 12 02
E-mail: biuro*polnocnemazowsze.pl
(Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy usunąć znak * i zastąpić go @)

Wchodząc do biura, są Państwo zobowiązani do:

  • zakrycia nosa i ust;
  • dezynfekcji rąk;
  • zachowania wymaganego odstępu.

Bezpieczny start – zaproszenie

Bezpieczny start – zaproszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrze zaprasza na uroczystość 27 czerwca 2021 r. w trakcie, której zostaną zaprezentowane efekty projektu pn. Bezpieczny start – wzmocnienie kapitału społecznego młodzieży zamieszkującej obszar LGD Północne Mazowsze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z przygotowaniami do jednego z ostatnich naborów wniosków w obecnym okresie programowania Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” poddaje pod konsultacje społeczne
zaktualizowany dokument strategiczny (Lokalną Strategię Rozwoju).  Tym samym przygotowuje się także do kolejnego naboru wniosków w  2021 r.

 

Krótki opis wprowadzonych zmian:

1. Aktualizacja daty;

2. Aktualizacja sekcji VIII. Budżet – w związku ze zwiększeniem budżetu działania LEADER, podwyższono zgodnie z wytycznymi kwoty dla poddziałań 19.2 oraz 19.4 o 788 tyś EUR. Zmienione zostały także prognozy finansowe dla JSFP oraz innych beneficjentów niebędących JSFP;

3. Aktualizacja zestawienia celów i wskaźników – w związku ze zwiększeniem alokacji na wdrażanie LSR, zaktualizowano i podniesiono wartość niektórych wskaźników, które objęte zostaną przyszłymi naborami wniosków;

4. Zaktualizowano Plan działania – zmiany dotyczą zarówno części wskaźnikowej jak
i finansowej (głównie w zakresie 2 przedsięwzięć 2.1.1 oraz 2.2.1, które obejmą przyszłe nabory wniosków). Zaktualizowana sekcja uwzględnia dodatkowy budżet wynikający ze zwiększenia budżetu działania LEADER. W wyniku wprowadzonych zmian przewidziany został nabór wniosków w zakresie wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej oraz budowę dróg dojazdowych ułatwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury okołodrogowej (parkingi, chodniki, oświetlenie) 788 tyś EUR.

Zapraszamy do składania uwag i sugestii oraz prosimy o opinie w kwestii wprowadzonych zmian do dnia 29 czerwca 2021 r. do godz. 12:00 na adres biuro@polnocnemazowsze.pl.

Wprowadzone zmiany w LSR zostały zaznaczone kolorem czerwonym >>>>>

 

Zgłoś projekt i weź udział w konkursie!

Zgłoś projekt i weź udział w konkursie!

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie, którego celem jest wybranie najbardziej wartościowych projektów inicjatyw społecznych. Projekty muszą być związane z lokalną kulturą, tradycją lub historią. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie.

Program skierowany jest do: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół publicznych i przedszkoli publicznych oraz związków wyznaniowych i ich organizacji.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zarejestrować się oraz prawidłowo wypełnić i wysłać wniosek do dn. 31 lipca 2021 r.

Więcej >>>

Informacja organizacyjna – 4 czerwca 2021 r.

Informacja organizacyjna – 4 czerwca 2021 r.

Informujemy, że w dn. 4 czerwca 2021 roku biuro LGD „Północne Mazowsze” będzie nieczynne, w zamian za Święto Pracy przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z) oraz aneksu do umowy

Nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z) oraz aneksu do umowy

Informujemy, że został zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który został wprowadzony w dn. 21 maja 2021 r.

W przypadku Umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego formularza Umowy (8z) istnieje możliwość ich aneksowania.

Czytaj dalej

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z przygotowaniami do jednego z ostatnich naborów wniosków w obecnym okresie programowania Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” poddaje pod konsultacje społeczne
zaktualizowany dokument strategiczny (Lokalną Strategię Rozwoju).  Tym samym przygotowuje się także do kolejnego naboru wniosków w  2021 r.

Czytaj dalej