Wyniki naboru 3/2022

Opublikowano 16.01.2023

Wyniki oceny operacji dokonanych na posiedzeniach Rady LGD „Północne Mazowsze”
w dniach 11-12.01.2023r.

Przedsięwzięcie: WSPARCIE NA ZAKŁADANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się i nie mieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji