eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Leader 2014-2020

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 września 2020 r.
176.8 KiB
Szczegóły
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 października 2019 r.
107.0 KiB
Szczegóły
Obwieszczenie - jednolity tekst ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
407.6 KiB
Szczegóły
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 marca 2019 r. - tekst jednolity
240.7 KiB
Szczegóły
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 kwietnia 2018 r.
274.2 KiB
Szczegóły
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2017 r.
243.7 KiB
Szczegóły
Rozporzadzenie Zmieniajace  rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
718.0 KiB
Szczegóły
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek
691.9 KiB
Szczegóły
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy
796.0 KiB
Szczegóły
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pożyczek
695.2 KiB
Szczegóły
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich...
653.1 KiB
Szczegóły
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
753.7 KiB
Szczegóły
PROW 2014 - 2020 - aktualizacja z 27.04.2016
PROW 2014 - 2020 - aktualizacja z 27.04.2016
wersja_pelna_prow2014-2020_27042016.pdf
7.5 MiB
Szczegóły
Wytyczne 2/1/2016
Wytyczne 2/1/2016
wytyczne-2_1_2016.pdf
19.5 MiB
Szczegóły
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 marca 2017 r.
369.9 KiB
Szczegóły