Wyniki naboru 1/2020/G

Opublikowano 26 marca 2020r.

Wyniki oceny operacji dokonanej na posiedzeniu Rady LGD „Północne Mazowsze”
w dniu 18.03.2020r. – WNIOSKI O POWIERZENIE GRANTÓW

 

Przedsięwzięcie: edukacja i doradztwo, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, w tym adaptacji do zmian klimatu

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

Przedsięwzięcie: przedsięwzięcia w zakresie animacji i organizacji czasu wolnego

Lista rankingowa operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

Przedsięwzięcie: przedsięwzięcia na rzecz aktywnej integracji

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

Przedsięwzięcie: działania aktywizacyjne, motywacyjne, integracyjne i szkoleniowe

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

 

 

 

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji