eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Dokumenty – nabór 3/2022

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy

wersja 5z

Wskazówki do formularzy wniosków – otwórz

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf, 733 KB) – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx, 195 KB) – otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

wersja 5z:

wersja 5z (.pdf, 509 KB) – otwórz

 • Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 (*.pdf, 200 KB) – otwórz

3. Biznesplan

wersja 5z:

 • Biznesplan (*.pdf, 477 KB) – otwórz
 • Biznesplan (*.docx, 129 KB) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx, 28 KB) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (*pdf, 704 KB) – otwórz

4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy

wersja 6z

 • Umowa o przyznaniu pomocy 6z (.pdf, 439 KB) –otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (.pdf, 503 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf, 113 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf, 198 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (.pdf, 223 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej(.pdf, 218 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych(.pdf, 176 KB) –  otwórz   

5. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznanie pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta 19.2 premie v 1z (.docx, 30 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (.docx, 31 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych(.docx, 31 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka (.docx, 33 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie Beneficjenta (.docx, 34 KB) – otwórz

6. Formularz wniosku o płatność

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 5z– otwórz

7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Załącznik nr 3  Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx)  – otwórz

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki: Załącznik nr 1 do naboru nr 3/2022 (pdf) – pobierz

Lokalne kryteria wyboru operacji (pdf) – pobierz

Lista dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

Oświadczenie o doświadczeniu (pdf)- pobierz

Oświadczenie o doświadczeniu (doc) – pobierz

Oświadczenie o uczestnictwie w szkoleniach (pdf) – pobierz

Oświadczenie o uczestnictwie w szkoleniach (doc) – pobierz

Deklaracja współpracy (pdf) – pobierz

Deklaracja współpracy (doc) – pobierz

Oświadczenie o grupie defaworyzowanej (pdf) – pobierz

Oświadczenie o grupie defaworyzowanej (doc) – pobierz

 

Procedury:

Procedura wycofania wniosku (pdf) – pobierz

Procedura wycofania wniosku (doc) – pobierz

Procedura zmiany kryteriów – wnioski (pdf) – pobierz

Procedura zmiany kryteriów – wnioski (doc) – pobierz