Wyniki naboru 3/2020

Opublikowano 14 kwietnia 2020r.

Wyniki oceny operacji dokonanej na posiedzeniu Rady LGD „Północne Mazowsze”
w dniu 02.04.2020r.

Przedsięwzięcie: ROZWÓJ USŁUG PROZDROWOTNYCH I KOSMETYCZNYCH

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków oraz operacji niewybranych

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji