EPIK

epik

 

Edukacyjna Platforma Informacyjno – Komunikacyjna

Z przyjemnością chcieliśmy zaprezentować Państwu naszą nową platformę edukacyjną (EPIK) dostępną pod linkiem z lewej strony w menu bądź pod adresem www.epik24.pl.

EPIK to elektroniczna Edukacyjna Platforma Informacyjno-Komunikacyjna, której celem jest praktyczne wsparcie mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania (LGD) "Północne Mazowsze" w procesie skutecznego tworzenia, składania i realizacji projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), wdrażanej w latach 2016 – 2022.

Użytkownikiem platformy EPIK może być wyłącznie mieszkaniec, organizacja, firma lub instytucja, którzy działają na terenie 17 gmin wchodzących w skład obszaru LGD. Platforma EPIK ułatwia pozyskiwanie praktycznych informacji i lepsze przygotowanie potencjalnych beneficjentów LSR do procesu składania wniosków, a następnie ich realizacji i rozliczania. Treści i funkcjonalności platformy dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników i są nieodpłatne. Do głównych funkcjonalności platformy EPIK należą:

·       kursy edukacyjne w postaci prezentacji szkoleniowych

·       możliwość zadawania pytań do tematyki kursów szkoleniowych

·       testy sprawdzające online

·       ankiety badawcze

·       komunikaty i mailingi do użytkowników platformy EPIK

·       tematyczne forum dyskusyjne i czaty

Zasady korzystania z wymienionych funkcjonalności opisane są w regulaminie szkoleń, dostępnym na platformie. Uczestnicy/uczestniczki EPIK otrzymują:

·       dostęp do treści kursów tematycznych (prezentacji szkoleniowych) a tym samym lepsze przygotowanie do wnioskowania o środki na realizację projektów w ramach LSR;

·       możliwość zadawania pytań ekspertom i prowadzenia konsultacji online oraz udziału w forum dialogu i lepsze skomunikowanie interesariuszy LGD

·       możliwość sprawdzenia swojej wiedzy poprzez przystępowanie do cyklicznie organizowanych sprawdzianów (testów)

·       możliwość uzyskania partycypacyjnych punktów aktywności

·       komunikaty informacyjne e-mail na tematy organizacyjne i merytoryczne

·        możliwość zaliczenia szkolenia punktowanego w ramach kryteriów lokalnych wyboru projektów LSR, o których mowa w Kryteriach szczegółowych wyboru operacji do realizacji w ramach LSR.


Użytkownikiem platformy EPIK może być wyłącznie osoba zarejestrowana – posiadająca swój login i hasło – określane w momencie rejestracji. Rejestracja odbywa się jednorazowo, w dowolnym momencie, za pośrednictwem formularza rejestrowego dostępnego na głównej stronie platformy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres epik@polnocnemazowsze.pl

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji