Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza na indywidualne konsultacje przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych, które będą prowadzone w dniu 22.04.2024 r. w godzinach 09:00-14:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 06-300 Przasnysz.

Specjalista ds. Funduszy Europejskich z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ciechanowie, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, będzie udzielał informacji na temat możliwości pozyskiwania środków w ramach już ogłoszonych i planowanych naborów wniosków z funduszy europejskich.
Serdecznie zapraszamy!

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji