Wyniki naboru 8/2019

Opublikowano 27 sierpnia 2019

 

Wyniki oceny operacji dokonanej na posiedzeniach Rady LGD „Północne Mazowsze” w dniach 14.08.2019r. oraz 22.08.2019r.

Przedsięwzięcie: BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH, REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH I SPOŁECZNO-KULTURALNYCH

Uchwała nr XXI/284/19 w sprawie przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji