Protokoły

Protokoły z posiedzeń Rady LGD „Północne Mazowsze” związane z wyborem operacji do dofinansowania.

Protokół Rady LGD z dnia 13 grudnia 2016r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD z dnia 6 lipca 2017r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr V z dnia 17 lipca 2017r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr VI z dnia 17 lipca 2017r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr IX z dnia 12 kwietnia 2018r.

Protokół Rady LGD nr X z dnia 18 kwietnia 2018r.

Protokół Rady LGD nr XI z dnia 20 kwietnia 2018r.

Protokół Rady LGD nr XII z dnia 24 kwietnia 2018r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XV z dnia 10 września 2018r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XVIII z dnia 1 sierpnia 2019r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XIX z dnia 1 sierpnia 2019r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XX z dnia 14 sierpnia 2019r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XXI z dnia 22 sierpnia 2019r.

Protokół Rady LGD nr XXV z dnia 18 marca 2020r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XXVI z dnia 1 kwietnia 2020r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XXVII z dnia 2 kwietnia 2020r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XXXII z dnia 3 listopada 2021r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XXXIII z dnia 17 listopada 2021r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XXXVI z dnia 12 kwietnia 2022r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XL z dnia 11 stycznia 2023r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XLI z dnia 12 stycznia 2023r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XLIX z dnia 8 stycznia 2024r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr L z dnia 9 stycznia 2024r.
załączniki do protokołu

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji