Szkolenie dla lokalnych grup działania – Fundusze Europejskie dla Mazowsza

W dniu 19 kwietnia uczestniczyliśmy w szkoleniu, zorganizowanym dla lokalnych grup działania, na temat możliwości pozyskiwania funduszy w ramach Fundusze Europejskie dla Mazowsza.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ciechanowie za kolejne merytoryczne spotkanie.

Miło spotkać się w gronie LGD z Mazowsza:

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania

Zielone Mosty Narwi

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji