Wyniki naboru 4/2018

Opublikowano 26 kwietnia 2018

Wyniki oceny operacji dokonanej na posiedzeniu Rady LGD „Północne Mazowsze”
w dniu 24.04.2018r.

Przedsięwzięcie:  kreowanie marki produktu lokalnego i badanie rynku
Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji