Wyniki naboru 1/2017/G

Opublikowano 11 lipca 2017

Wyniki oceny operacji dokonanej na posiedzeniu Rady LGD „Północne Mazowsze”
w dniu 06.07.2017r. – WNIOSKI O POWIERZENIE GRANTÓW

 

Przedsięwzięcie: Przedsięwzięcia w zakresie animacji i organizacji czasu wolnego.

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

 

Przedsięwzięcie: Przedsięwzięcia na rzecz aktywnej integracji.

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

 

Przedsięwzięcie: Działania aktywizacyjne, motywacyjne, integracyjne i szkoleniowe.

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji