Wspólne konsultacje w ramach Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich i LGD „Północne Mazowsze” w Przasnyszu

W przyjaznej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu w dniu 22 kwietnia prowadziliśmy indywidualne konsultacje dla przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych na temat planowanych i ogłoszonych naborach wniosków z funduszy europejskich. Pan Paweł Cieśliński  Specjalista ds. Funduszy Europejskich z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ciechanowie z Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych udzielał informacji na temat możliwości pozyskiwania środków w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza, zaś Anna Kienik z LGD „Północne Mazowsze” w czasie indywidualnych rozmów informowała o planowanych naborach w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Dziękujemy za przybycie osobom prywatnym oraz przedstawicielom instytucji i organizacji, które z nami porozmawiały o planowanych projektach:

Koło Gospodyń Wiejskich i Sołectwo Zdroje

Urząd Gminy Krzynowłoga Mała

Stowarzyszenie Miejski Chór Męski z Przasnysza

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu

Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych

Pani Dyrektor Małgorzacie Sobiesiak i współpracownikom z Biblioteki dziękujemy za pomoc i współpracę przy organizacji naszego punktu informacyjnego.

14 maja o godz. 10:00 pojawimy się kolejny raz w tym samym miejscu, tym razem z informacjami o dofinansowaniach dla przedsiębiorców.

Zaplanowane jest także spotkanie dla przedsiębiorców w Ciechanowie, które odbędzie się 8 maja w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Fotografie: Anna Kienik

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji