Wyniki naboru 6/2018

Opublikowano 26 kwietnia 2018

Wyniki oceny operacji dokonanej na posiedzeniu Rady LGD „Północne Mazowsze”
w dniu 24.04.2018r.

Przedsięwzięcie:  Budowa obiektów sportowych, rekreacyjno-wypoczynkowych i społeczno-kulturalnych
Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

 

Przedsięwzięcie:  Budowa obiektów małej architektury, adaptacje i modernizacje na potrzeby turystyki obszaru LGD
Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji