Wyniki naboru 7/2019

Opublikowano 27 sierpnia 2019

 

Wyniki oceny operacji dokonanej na posiedzeniach Rady LGD „Północne Mazowsze” w dniach 14.08.2019r. oraz 22.08.2019r.

Przedsięwzięcie: LOKALNE WYDARZENIA KULTURALNE I ARTYSTYCZNE PROMUJĄCE HISTORIĘ REGIONU, PROMOCJA

Uchwała nr XXI/273/19 w sprawie przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji