Wyniki naboru 2/2022

opublikowano 13.04.2022r.

Wyniki oceny operacji dokonanej na posiedzeniu Rady LGD „Północne Mazowsze”
w dniu 12.04.2022r.

Przedsięwzięcie: BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP DO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OKOŁODROGOWEJ (PARKINGI, CHODNIKI, OŚWIETLENIE)

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji