Wyniki naboru 7/2018

Opublikowano 12 września 2018

 

Wyniki oceny operacji dokonanej na posiedzeniu Rady LGD „Północne Mazowsze” w dniu 10.09.2018r.

Przedsięwzięcie:  Wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej
Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji