Wyniki naboru 1/2019

Opublikowano 7 sierpnia 2019

 

Wyniki oceny operacji dokonanej na posiedzeniu Rady LGD „Północne Mazowsze” w dniu 01.08.2019r.

Przedsięwzięcie:  WSPARCIE NA ZAKŁADANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uchwała nr XVIII/203/19 w sprawie przyjęcie listy operacji

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji