Wyniki naboru 7/2020

Opublikowano 14 kwietnia 2020r.

Wyniki oceny operacji dokonanej na posiedzeniu Rady LGD „Północne Mazowsze”
w dniu 01.04.2020r.

Przedsięwzięcie: SZKOLENIA DLA WOLONTARIUSZY I TWORZENIE LOKALNYCH CENTRÓW WOLONTARIATU

Lista rankingowa operacji niewybranych do dofinansowania

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji