PRZYZAGRODOWY CHÓW GĘSI ALTERNATYWĄ DLA MAŁYCH GOSPODARSTW

Lokalna Grupa Działania Północne Mazowsze, jako Partner projektu pn. „PRZYZAGRODOWY CHÓW GĘSI ALTERNATYWĄ DLA MAŁYCH GOSPODARSTW” realizowanego przez Fundację Hodowców Polskiej Białej Gęsi w dniach 23-24 września i 19-20 października 2019 r. współorganizowała w województwie mazowieckim  szkolenia dla  niezatrudnionych mieszkańców obszarów wiejskich z gospodarstw rolnych, w tym osób młodych do 35 roku życia, stanowiących ponad 50% grupy.

Szkolenia odbywały się w dniach 23-24 września i 19 października  2019 r. w Dworze Karwacz, w miejscowości Karwacz powiat przasnyski oraz w dniu 20 października w Radzanowie w Sali Gminnego Ośrodka Kultury.

Program szkoleń obejmował:

  • Chów gęsi systemem przyzagrodowym,
  • Przetwórstwo produktów z gęsi,
  • Rolniczy handel detaliczny szansą na legalną sprzedaż produktów przetworzonych.

Obok szkoleń odbywały się warsztaty z zakresu przetwórstwa gęsiny.

 Efektem operacji było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przyzagrodowego chowu gęsi, przetwórstwa i sprzedaży gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz budowania współpracy. Mamy nadzieję, iż zdobyta wiedza stanie się podstawą do rozbudowy rynku przetwórstwa lokalnego, skrócenie łańcucha dostaw żywności od producenta do konsumenta, jak również tworzenia zapotrzebowania na żywność zdrową, ze znanego źródła. Spodziewanymi efektami długofalowymi operacji są:

a) zwiększenie ilości podmiotów działających w ramach RHD;

b) zawiązywanie się współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rynku przetwórstwa lokalnego;

c) zwiększenie popytu na żywność produkowaną lokalnie (zwłaszcza wyroby z gęsiny).

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i został bardzo dobrze oceniony przez uczestników szkoleń. Łącznie w szkoleniach w województwie mazowieckim wzięło udział 128 osób.

Więcej o projekcie na stronie Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi

Link:

http://polskabialages.pl/projekty.html;
http://polskabialages.pl/aktualnosci.220.bezplatne_szkolenia_w_woj_mazowieckim.html

Odwiedź także portal http://ksow.pl/ i zostań partnerem KSOW

 

 

Zdjęcia wykonała: Renata Żmijewska

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji