Warsztaty piekarskie

W piątek 5 kwietnia odbyły się ostatnie warsztaty piekarskie na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” w ramach projektu „Kreatywni Liderzy w Działaniu”. Przedstawiamy Państwu zdjęcia z Wężewa w gminie Krasne.

W sumie przeprowadziliśmy 17 warsztatów o tej tematyce, w których uczestniczyło 375 osób!

To było niezwykłe doświadczenie, przepełnione zapachem świeżo wypieczonego chleba.

Wszystkie spotkania poprowadził Krzysztof Jaworski wraz z Adamem Jaworskim, którzy dzielili się swoją wiedzą i pasją.

Ale uwaga!

W tym tygodniu ogłosimy harmonogram warsztatów wędliniarskich na obszarze 17 gmin wchodzących w skład naszej LGD „Północne Mazowsze”.

Koordynatorka projektu – Agnieszka Wieremiejuk, tel. 516 184 613

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Kreatywni liderzy w działaniu” mająca na celu upowszechniania i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju produktów lokalnych na obszarze partnerskich LGD, poprzez działania edukacyjne, integracyjne i promocyjne w trakcie trwania projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji