eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Obsługa interesantów w biurze LGD „Północne Mazowsze” – zasady bezpieczeństwa

Obsługa interesantów w biurze LGD „Północne Mazowsze” – zasady bezpieczeństwa

Biuro LGD „Północne Mazowsze” przyjmuje interesantów w dniach pracy biura w godzinach od 09:00 do 13:00, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania.
Kontakt:
Tel. 23 671 12 02
E-mail: biuro*polnocnemazowsze.pl
(Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy usunąć znak * i zastąpić go @)

Wchodząc do biura, są Państwo zobowiązani do:

  • zakrycia nosa i ust;
  • dezynfekcji rąk;
  • zachowania wymaganego odstępu.

Uroczystość odsłonięcia miejsca pamięci Adama Rzewuskiego

Uroczystość odsłonięcia miejsca pamięci Adama Rzewuskiego

W niedzielę 20 czerwca 2021 r. w Lekowie (gmina Regimin) przy budynku Klubu Seniora odbyła się uroczystość odsłonięcia miejsca pamięci Adama Rzewuskiego zorganizowana przez Gminę Regimin oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Obwodu Ciechanów. Wydarzenie rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Św. Stanisława BM w Lekowie, następnie odbył się przemarsz na miejsce uroczystości, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie miejsca pamięci oraz przedstawiony został zarys historyczny przybliżający postać Adama Rzewuskiego.  Za część artystyczną wydarzenia odpowiedzialni byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Regiminie. Na zakończenie uroczystości swoje okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście.

Miejsce pamięci odnowiono w ramach projektu pn. „Odnowa miejsca pamięci na terenie gminy Regimin” – poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Poniżej zamieszczamy fotorelację!

Zdjęcia archiwum Urzędu Gminy Regimin

Bezpieczny start – zaproszenie

Bezpieczny start – zaproszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrze zaprasza na uroczystość 27 czerwca 2021 r. w trakcie, której zostaną zaprezentowane efekty projektu pn. Bezpieczny start – wzmocnienie kapitału społecznego młodzieży zamieszkującej obszar LGD Północne Mazowsze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z przygotowaniami do jednego z ostatnich naborów wniosków w obecnym okresie programowania Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” poddaje pod konsultacje społeczne
zaktualizowany dokument strategiczny (Lokalną Strategię Rozwoju).  Tym samym przygotowuje się także do kolejnego naboru wniosków w  2021 r.

 

Krótki opis wprowadzonych zmian:

1. Aktualizacja daty;

2. Aktualizacja sekcji VIII. Budżet – w związku ze zwiększeniem budżetu działania LEADER, podwyższono zgodnie z wytycznymi kwoty dla poddziałań 19.2 oraz 19.4 o 788 tyś EUR. Zmienione zostały także prognozy finansowe dla JSFP oraz innych beneficjentów niebędących JSFP;

3. Aktualizacja zestawienia celów i wskaźników – w związku ze zwiększeniem alokacji na wdrażanie LSR, zaktualizowano i podniesiono wartość niektórych wskaźników, które objęte zostaną przyszłymi naborami wniosków;

4. Zaktualizowano Plan działania – zmiany dotyczą zarówno części wskaźnikowej jak
i finansowej (głównie w zakresie 2 przedsięwzięć 2.1.1 oraz 2.2.1, które obejmą przyszłe nabory wniosków). Zaktualizowana sekcja uwzględnia dodatkowy budżet wynikający ze zwiększenia budżetu działania LEADER. W wyniku wprowadzonych zmian przewidziany został nabór wniosków w zakresie wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej oraz budowę dróg dojazdowych ułatwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury okołodrogowej (parkingi, chodniki, oświetlenie) 788 tyś EUR.

Zapraszamy do składania uwag i sugestii oraz prosimy o opinie w kwestii wprowadzonych zmian do dnia 29 czerwca 2021 r. do godz. 12:00 na adres biuro@polnocnemazowsze.pl.

Wprowadzone zmiany w LSR zostały zaznaczone kolorem czerwonym >>>>>

 

Zgłoś projekt i weź udział w konkursie!

Zgłoś projekt i weź udział w konkursie!

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie, którego celem jest wybranie najbardziej wartościowych projektów inicjatyw społecznych. Projekty muszą być związane z lokalną kulturą, tradycją lub historią. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie.

Program skierowany jest do: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół publicznych i przedszkoli publicznych oraz związków wyznaniowych i ich organizacji.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zarejestrować się oraz prawidłowo wypełnić i wysłać wniosek do dn. 31 lipca 2021 r.

Więcej >>>

Informacja organizacyjna – 4 czerwca 2021 r.

Informacja organizacyjna – 4 czerwca 2021 r.

Informujemy, że w dn. 4 czerwca 2021 roku biuro LGD „Północne Mazowsze” będzie nieczynne, w zamian za Święto Pracy przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z) oraz aneksu do umowy

Nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z) oraz aneksu do umowy

Informujemy, że został zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który został wprowadzony w dn. 21 maja 2021 r.

W przypadku Umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego formularza Umowy (8z) istnieje możliwość ich aneksowania.

Czytaj dalej