eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Podsumowanie spotkania animacyjnego dla organizacji pozarządowych

Podsumowanie spotkania animacyjnego dla organizacji pozarządowych

W dniu 23 marca odbyło się spotkanie animacyjne dla organizacji pozarządowych, które zostało zorganizowane w Gościńcu Iwa w Przasnyszu Spotkanie zorganizowaliśmy wspólnie Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Ostrołęcki, który przedstawił swój zakres działania. W trakcie spotkania przedstawiliśmy również informacje związane z bieżącą działalnością LGD „Północne Mazowsze”, przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Uczestnicy wypełniali ankiety i fiszki projektowe, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu LSR. Przedstawiliśmy informacje o możliwych zakresach wsparcia w ramach wdrażania LSR w nowej perspektywie finansowej.

Czytaj dalej

Spotkanie animacyjne dla organizacji pozarządowych z obszaru LGD „Północne Mazowsze” z Subregionu Ostrołęckiego.

Spotkanie animacyjne dla organizacji pozarządowych z obszaru LGD „Północne Mazowsze” z Subregionu Ostrołęckiego.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD „Północne Mazowsze”, mających siedziby na obszarze Miasta Przasnysz i Gmin Czernice Borowe, Przasnysz, Krasne, Krzynowłoga Mała, Karniewo  zainteresowanych wsparciem w rozwoju swojej działalności oraz współpracą na rzecz rozwoju lokalnej społeczności na Spotkanie animacyjne, które odbędzie się w dniu 23 marca 2023 r. (czwartek) w godz. 9.00-13.00 w  Gościńcu Iwa w Przasnyszu, ul. Targowa 5, www.gosciniec-iwa.pl.
W kwietniu planujemy zorganizować podobne spotkanie dla organizacji z obszaru Gmin: Ciechanów, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin, Sońsk, Stupsk, Dzierzgowo, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna,  które są w obszarze działania LGD.

Czytaj dalej

Projekt współpracy pomiędzy LGD „Północne Mazowsze” i Jonavos rajono savivaldybės Vietos Veiklos Grupė oraz Jonavos miesto Vietos Veiklos Grupė

Projekt współpracy pomiędzy LGD „Północne Mazowsze” i Jonavos rajono savivaldybės Vietos Veiklos Grupė oraz Jonavos miesto Vietos Veiklos Grupė

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” wraz z dwoma Lokalnymi Grupami Działania z Litwy: Jonavos rajono savivaldybės Vietos Veiklos Grupė oraz Jonavos miesto Vietos Veiklos Grupė rozpoczęły realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Z historią w tle – wzmocnienie kapitału turystycznego partnerskich LGD z Litwy i Polski”, w  ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, w  ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Umowa na projekt współpracy została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w dniu 3 listopada 2022 roku.

Czytaj dalej

PODSUMOWANIE NABORÓW WNIOSKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „PÓŁNOCNE MAZOWSZE”

PODSUMOWANIE NABORÓW WNIOSKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ  LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „PÓŁNOCNE MAZOWSZE”

W latach 2016-2022 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020, jako Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” przeprowadziliśmy 43 nabory wniosków w zakresie 29 przedsięwzięć. Lokalna Strategia Rozwoju ulegała zmianom w zakresie przedsięwzięć, dostosowując się do potrzeb społeczności lokalnej, więcej środków zostało przeznaczonych na zakładanie działalności gospodarczej. Nabory w tym zakresie cieszyły się największą popularnością.

Czytaj dalej

Międzynarodowa Konferencja Współpracy na Litwie

Międzynarodowa Konferencja Współpracy na Litwie

W dniach 8-10 lutego 2023 r. mieliśmy zaszczyt, jako Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” wraz z Beneficjentami działań w ramach wdrażania LSR, uczestniczyć w Międzynarodowej Konferencji Współpracy, która została zorganizowana w Wilnie. W trakcie konferencji mogliśmy zapoznać się z zasadami wdrażania programu Leader na Litwie, poznać projekty wdrażane przez trzy litewskie lokalne grupy działania: Utenos regiono vietos veiklos grupė, Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame” i Varėnos krašto vietos veiklos grupė / LAG of Varena region. Nasza LGD również przedstawiła informacje o wdrażaniu programu w Polsce oraz działaniach LGD. Dodatkową atrakcją zorganizowaną przez naszą LGD były stoiska promocyjne gmin i Beneficjentów z obszaru LGD:  Muzeum Historycznego w Przasnyszu, Zakładu Produkcyjno Usługowego „Sekret Smaku”,  Piekarni „Klementynka” Klemens Majkowski, firmy Adama Węgłowskiego Wyrób Wędlin Tradycyjnych. Wystawcy przygotowali poczęstunek dla 130 uczestników konferencji. Niewątpliwą niespodzianką dla litewskich LGD, która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, był występ Zespołu Ludowego „Karniewiacy”, który ze względów organizacyjnych mógł uczestniczyć w wyjeździe w ograniczonym składzie. Jednak mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, goszcząc u siebie przedstawicieli litewskich LGD, będziemy mogli zaprezentować więcej zespołów i projektów z naszego obszaru działania.

Dziękujemy wszystkim Instytucjom, Przedsiębiorcom i Członkom LGD, uczestniczącym w wyjeździe, za pomoc i aktywny udział w wydarzeniu!

Było nam niezmiernie miło gościć u LGD z Litwy i zyskać nowych partnerów w działaniu!

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii i filmów!

Czytaj dalej

Informacja organizacyjna – 07 luty 2023 r.

Informacja organizacyjna – 07 luty 2023 r.

Informujemy, że w dn. 08-10 lutego 2023 r. biuro Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” będzie nieczynne z powodu wyjazdu służbowego. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 23 671 12 02.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wyniki naboru 3/2022

Wyniki naboru 3/2022

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” ogłasza wyniki naboru wniosków numer 3/2022, który trwał od 24 października do 21 listopada 2022r. w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Wyniki naboru 3/2022

Protokoły z posiedzeń Rady LGD >>>

Wzór protestu (doc) >>>