UWAGA!

UWAGA!

Biuro LGD "Północne Mazowsze" będzie nieczynne w dniu 9 czerwca.  

czytaj dalej
Spotkanie partnerskich LGD z Polski i Litwy pn. „Poznajmy się”

Spotkanie partnerskich LGD z Polski i Litwy pn. „Poznajmy się”

W dniu 30 maja 2023 roku, w Gościńcu IWA w Przasnyszu, odbyło się spotkanie partnerskich LGD z Polski i Litwy pn. „Poznajmy się”, realizowane w ramach projektu współpracy „Z historią w tle - wzmocnienie kapitału turystycznego partnerskich LGD z Litwy i Polski”. Spotkanie rozpoczęło się od warsztatu dot. konfederacji barskiej dla przedstawicieli muzeów. Następnie litewska delegacja zapoznała się z dobrymi praktykami we wdrażaniu LSR i udała się do beneficjentów z...

czytaj dalej
Wizyta litewskiej delegacji z Jonavy w ramach projektu współpracy

Wizyta litewskiej delegacji z Jonavy w ramach projektu współpracy

W dniu 9 maja odbyła się wizyta litewskiej delegacji z Jonavy. W składzie delegacji wchodzili Prezes Petras Vyšniauskas z tamtejszej Lokalnej Grupy Działania Jonavos r. sav. vietos veiklos grupė i ekspert zajmujący się historią konfederacji barskiej. W trakcie wizyty w Krasnem delegacja odwiedziła Muzeum Rodu Krasińskich, a po Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oprowadził Krzysztof Kujawa - Proboszcz Parafii. W trakcie zwiedzania miejscowości Krasne odbyło...

czytaj dalej
Ostatni moment na wypełnienie ankiety dot. LSR na lata 2023–2027

Ostatni moment na wypełnienie ankiety dot. LSR na lata 2023–2027

Nadal prowadzimy prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027, będzie to dokument wyznaczający kierunki rozwoju obszaru LGD "Północne Mazowsze" na kolejne lata. W związku z tym zwracamy się do mieszkańców LGD "Północne Mazowsze" z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety do 16.05.2023 roku. Ankieta ma na celu właściwe zdiagnozowanie potrzeb społeczeństwa występujących na naszym obszarze. Dzięki Państwa opinii ukierunkujemy działania pod...

czytaj dalej
Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami samorządów zrzeszonych w LGD „Północne Mazowsze” dot. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027

Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami samorządów zrzeszonych w LGD „Północne Mazowsze” dot. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027

Dnia 25 kwietnia w Opinogórze w gronie przedstawicieli samorządów zrzeszonych w LGD "Północne Mazowsze" omówiono wiele kwestii dotyczących naszego regionu. Zagadnienia związane z ekonomią społeczną przedstawił Paweł Pyrzyński z Fundacji Fundusz Współpracy. W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki MOWES - Katarzyna Walat i Dorota Macioch-Kowalska. W spotkaniu wzięła udział także Marzena Cieślak, z którą LGD "Północne Mazowsze" współpracuje przy tworzeniu...

czytaj dalej
Spotkanie animacyjne dla organizacji pozarządowych

Spotkanie animacyjne dla organizacji pozarządowych

W dniu 21 kwietnia 2023 w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyło się drugie spotkanie we współpracy z MOWES, tym razem z przedstawicielką Subregionu Ciechanowskiego, Dorotą Macioch-Kowalską, która przedstawiła ofertę działań Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Natomiast Anna Kienik przedstawiła działania LGD "Północne Mazowsze". W trakcie spotkania rozmawiano również o kolejnych inicjatywach organizacji pozarządowych, które mogłyby pojawić się w...

czytaj dalej
Zaproszenie na konsultacje związane z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027

Zaproszenie na konsultacje związane z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, parafii i jednostek sektora finansów publicznych na konsultacje w biurze LGD Północne Mazowsze związane z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027. W trakcie konsultacji uzyskasz informacje o: -        planowanych działaniach dot. opracowania nowej LSR; -        nowym okresie programowania w zakresie inicjatywy LEADER (możliwych zakresach wsparcia,...

czytaj dalej
LSR na lata 2023-2027 – ankieta

LSR na lata 2023-2027 – ankieta

W celu zapewnienia dalszego postępu prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wyrażenia opinii w zakresie potrzeb oraz potencjału gmin obszaru LGD „Północne Mazowsze”. Ankieta (anonimowa) powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, którzy mają miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze objętym LSR. Mamy nadzieję, że będąc aktywnymi mieszkańcami lub przedstawicielami organizacji pozarządowych /...

czytaj dalej
Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji