eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Konkurs „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka!”

Konkurs „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka!”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu pn. „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka”. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Praca konkursowa powinna odwoływać się do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. Przy tworzeniu rękodzieła oczekujemy kreatywności i wykorzystania naturalnych surowców.
Najlepszy projekt zostanie wyróżniony nagrodą rzeczową o wartości do 3 tysięcy złotych (miejsce 2. – nagroda o wartości do 2 tys. zł, miejsce 3. – nagroda o wartości do 1 tys. zł).

Konkurs trwa od 21 lipca 2022 r. do 14 października 2022 r. 

Więcej informacji o konkursie na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-kubek-dzbanek-czy-makatka-rekodzielo-to-jest-gratka3?fbclid=IwAR0slCIB5prD6mM4CbXtqoGL6n-bWs0XrYj-jVbMY3i2tLFE9qarQmtShSU

UWAGA BENEFICJENCI!!! Nowe formularze wniosków o płatność oraz umów o przyznanie pomocy!

UWAGA BENEFICJENCI!!! Nowe formularze wniosków o płatność oraz umów o przyznanie pomocy!

Informujemy, że na stronie internetowej www.mazowieckie.ksow.pl oraz https://www.gov.pl/web/arimr zostały zamieszczone nowe formularze wniosków o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy dla poddziałania 19.2 Operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz poddziałania Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Wszystkie sprawy dla których rozpoczął się już proces płatności (tj. złożony został wniosek o płatność pierwszej transzy/płatności pośredniej) i przewiduje się złożenie wniosku o płatność drugiej transzy pomocy/płatności końcowej, obowiązuje formularz wniosku o płatność w wersji 4z.

W sytuacji, gdy w danej sprawie nie był jeszcze składany żaden wniosek o płatność obowiązuje formularz wniosku o płatność w wersji 5z.

 

Więcej:

https://ksow.pl/

https://www.gov.pl/web/arimr

Projekt w ramach wdrażania LSR 2014 2020: Street Workout w Windykach.

Projekt w ramach wdrażania LSR 2014 2020: Street Workout w Windykach.

Gmina Wieczfnia Kościelna poinformowała o zakończeniu operacji „Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Windyki” w ramach wdrażania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Północne Mazowsze”.

Gratulujemy tak świetnie zrealizowanej inwestycji!

/-/ Zarząd LGD

„Północne Mazowsze”

Czytaj dalej

Lipcowe szkolenia i testy online na EPIK24.pl

Lipcowe szkolenia i testy online na EPIK24.pl

Informujemy, iż od 1 lipca br. została wznowiona zdalna sesja szkoleń i testów na platformie EPIK. W tej chwili trwają konsultacje zmian w LSR i na jesieni prawdopodobnie ogłosimy ostatni nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej.

Sesja testów obejmująca kursy tematyczne w ramach bloków szkoleniowych A, B, C i D odbędzie się w dniach 24 – 31 lipca br.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!  >>>>>

Podpisanie umowy na „Wsparcie przygotowawcze”

Podpisanie umowy na „Wsparcie przygotowawcze”

W dniu 24 czerwca 2022 roku, w Sali Bankietowej „Leśny Zakątek” w Białobrzegach, Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” podpisała umowę o przyznaniu pomocy w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji w szczególności jest przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Wysokość wsparcia wynosi 74.000 zł.