Ogłoszenie konkursu na wybór LSR

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Konkurs na wybór LSR został ogłoszony we wszystkich województwach. Celem konkursu jest wybór LSR, które będą realizowane przez LGD w latach 2023-2027.
Wnioski można składać od 11 kwietnia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r.

Regulamin konkursu na wybór LSR (wraz z załącznikami) dostępny są na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-na-wybor-lsr

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji