Dokumenty – nabór 1/2023

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf, 733 KB) – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx, 195 KB) – otwórz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (*.pdf, 445 KB) – otwórz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (*.xlsx, 141 KB) – otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

wersja 5z (.pdf, 509 KB) – otwórz

 • Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 (*.pdf, 200 KB) – otwórz

3. Biznesplan

wersja 5z:

 • Biznesplan (*.pdf, 477 KB) – otwórz 
 • Biznesplan (*.docx, 129 KB) – otwórz 
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx, 28 KB) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (*pdf, 704 KB) – otwórz

4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy

 • Umowa o przyznaniu pomocy 6z (.pdf, 439 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (.pdf, 503 KB)otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf, 113 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf, 198 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (.pdf, 223 KB)otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej(.pdf, 218 KB) otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych(.pdf, 176 KB) –  otwórz 

5. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznanie pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta 19.2 premie v 1z (.docx, 30 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (.docx, 31 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych(.docx, 31 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka (.docx, 33 KB) – otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie Beneficjenta (.docx, 34 KB) – otwórz

6. Formularz wniosku o płatność

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 5zotwórz

7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Załącznik nr 3  Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx)  otwórz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki: Załącznik nr 1 do naboru nr 1/2023 (pdf) – pobierz

Lokalne kryteria wyboru operacji (pdf) – pobierz

Lista dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

Oświadczenie o doświadczeniu (pdf)- pobierz

Oświadczenie o doświadczeniu (doc) – pobierz

Oświadczenie o uczestnictwie w szkoleniach (pdf) – pobierz

Oświadczenie o uczestnictwie w szkoleniach (doc) – pobierz

Deklaracja współpracy (pdf) – pobierz

Deklaracja współpracy (doc) – pobierz

Oświadczenie o grupie defaworyzowanej (pdf) – pobierz

Oświadczenie o grupie defaworyzowanej (doc) – pobierz

Procedury:

Procedura wycofania wniosku (pdf) – pobierz

Procedura wycofania wniosku (doc) – pobierz

Procedura zmiany kryteriów – wnioski (pdf) – pobierz

Procedura zmiany kryteriów – wnioski (doc) – pobierz

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji