Wyniki naboru 2/2021

Opublikowano 23 listopada 2021r.

Wyniki oceny operacji dokonanej na posiedzeniu Rady LGD „Północne Mazowsze”
w dniu 17.11.2021r.

Przedsięwzięcie: BUDOWA i ROZWÓJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH, REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH I SPOŁECZNO-KULTURALNYCH

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków wraz z wymaganym wkładem krajowym będącym wkładem własnym podmiotu

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji