Wyniki naboru wniosków 1/2023

Opublikowano 11 stycznia 2024 roku

Wyniki oceny operacji dokonanej na posiedzeniu Rady LGD „Północne Mazowsze”
w dniach 8-9.01.2024r.

Przedsięwzięcie: WSPARCIE NA ZAKŁADANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji