Wyniki naboru 3/2019

Opublikowano 7 sierpnia 2019

 

Wyniki oceny operacji dokonanej na posiedzeniu Rady LGD „Północne Mazowsze” w dniu 01.08.2019r.

Przedsięwzięcie:  ROZWÓJ USŁUG PROZDROWOTNYCH I KOSMETYCZNYCH

Uchwała nr XVIII/209/19 w sprawie przyjęcie listy operacji

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

Lista operacji niewybranych do dofinansowania

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji