eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD

Zapraszamy Mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze”. W tym celu przygotowaliśmy ankietę, która jest dostępna tutaj >>>>>>>  Badanie ankietowe jest anonimowe a jego wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji i instytucji z naszego obszaru działania. Osobom, które wypełnią ankietę dziękujemy!

Link do ankiety >>>>>>

Grudniowe szkolenia, testy i ankieta na epik24.pl

W dniach 7 -21 grudnia br. dostępna jest sesja testów, obejmująca kursy tematyczne w ramach bloków:

 

 

  • Cele i zasady wdrażania LSR 2016 – 2022
  • Tworzenie i realizacja projektów w ramach LSR
  • Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy
  • Podejmowanie działalności gospodarczej I.
  • Społeczność i przedsiębiorczość
  • Rozwijanie działalności gospodarczej
  • Podejmowanie działalności gospodarczej II. Wniosek o płatność
  • Środowisko i klimat

Czytaj dalej

Projekt grantowy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz

W ramach operacji pt. „STACJA KULTURA NATURA” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz zrealizowało szereg działań mających na celu podniesienie świadomości dotyczącej ochrony środowiska i klimatu oraz zwiększenia kreatywności i umiejętności wykorzystywania surowców wtórnych, a także kształtowania postaw prospołecznych związanych z ochroną i promowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Czytaj dalej

Zaproszenie na Festiwal Gęsiny w Przysieku.

Lokalna Grupa Działania ,,Północe Mazowsze” zaprasza mieszkańców obszaru LGD na jednodniowy wyjazd na Festiwal Gęsiny w dniu 10 listopada 2018 r. do Przysieku k. Torunia. Jest to tradycyjny kiermasz produktów z gęsiny oraz innych regionalnych potraw.

Czytaj dalej

Informacja

Uprzejmie informujemy, że 19 października 2018 r.

biuro Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” będzie czynne do godz. 13.00.

Za utrudnienia przepraszamy.
W sprawach pilnych prosimy o tel. 23-671-12-02.

Cykl szkoleń „Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich”

Lokalna Grupa Działania ,,Północne Mazowsze”, jako Partner projektu realizowanego przez Fundację Hodowców Polskiej Białej Gęsi w dniach 1, 2 i 3 października 2018 r. w Hotelu Korona  w Ciechanowie zorganizowała cykl szkoleń pn. „Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich” skierowany do mieszkańców woj. mazowieckiego.

Czytaj dalej

Przewodnik dla turystów efektem projektu grantowego ,,Aktywna Szkoła”

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum z Krasnego w ramach projektu grantowego pt. „Nasze pomysły – wspólne działania” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych realizowało zajęcia, podczas których uczniowie uczyli się jak obsługiwać kamerę cyfrową. Uczestnicy projektu poznawali najważniejsze formaty plików graficznych, dźwiękowych i filmowych oraz zapoznawali się z teorią dotyczącą planów filmowych, kadrowania i montażu przy użyciu odpowiednich programów komputerowych. Uczestnicy projektu praktycznie poznali techniki filmowania i tworzenia filmów, samodzielnie też pisali scenariusze filmowe. Efektem końcowym działania jest stworzony przez uczestników film do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy.

Film >>>