Spotkanie informacyjno-konsultacyjne – współpraca instytucji kultury z obszaru LGD „Północne Mazowsze”

We wtorek 27 lutego 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Opinogórze Górnej odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne związane z organizacją wspólnego plenerowego przedsięwzięcia pn. „Mazowiecki Potańc” o którym pisaliśmy już wcześniej >>>>

Na spotkanie przybyli przedstawiciele instytucji kultury i samorządów z obszaru LGD „Północne Mazowsze”, którym koordynatorka przedsięwzięcia Pani Agnieszka Wieremiejuk przedstawiła założenia projektu. Mamy nadzieję na wspólną realizację wydarzenia
i zaangażowanie wszystkich podmiotów zainteresowanych zachowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego obszaru oraz nawiązaniem współpracy przy kolejnych projektach. Na finansowanie tego przedsięwzięcia pozyskaliśmy środki w ramach konkursu grantowego „Moje Miejsce na Ziemi” organizowanego przez Fundację Orlen. Teraz kilka słów o naszym „Mazowieckim Potańcu”, jest to plenerowe wydarzenie muzyczno-taneczne, które ma na celu umożliwić lokalnym zespołom zaprezentowanie się przed szerszą publicznością, którą będą stanowili mieszkańcy 17 gmin z obszaru działania LGD. „Mazowiecki Potańc” odbędzie się 15 czerwca br. w Opinogórze Górnej.

Uczestnikami spotkania byli Panowie Paweł Cieśliński i Artur Grudek – Konsultanci Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE) dla Mazowsza w Ciechanowie przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, którzy omówili możliwości finansowania działalności kulturalnej w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza (FEM 2021-2027) oraz aktualne informacje o naborach wniosków.

Dla nas spotkanie stanowiło okazję do przedstawienia informacji o planowanych naborach wniosków w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, które umożliwią między innymi realizację projektów z zakresu kultury i aktywizacji mieszkańców.

Fotografie: Justyna Urbaniak, Agnieszka Wieremiejuk

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji