Jak z sukcesem przygotować wniosek o dotacje publiczną? – szkolenie w Ciechanowie

Pierwsze w tym roku wspólne działanie Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) i LGD „Północne Mazowsze” to:

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z gmin z obszaru działania LGD
z subregionu ciechanowskiego MOWES: Ciechanów, Opinogóra Górna, Gołymin -Ośrodek, Ojrzeń, Regimin, Grudusk, Szydłowo, Stupsk, Dzierzgowo, Wieczfnia Kościelna.

Szkolenie odbędzie się 5 marca 2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów. 

Szkolenie poprowadzi Pan Grzegorz Herubiński.

Cel szkolenia to zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia na temat podstawowych obowiązków formalno-prawnych związanych z aplikowaniem o środki publiczne. Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywnymi, nastawionymi na jednoczesne zdobywanie wiedzy i kompetencji w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji witkac.pl (można zabrać laptop z dostępem do Internetu).

Program szkolenia:

9.00 – 9.45 (1h)Przywitanie uczestników, runda otwierająca, przedstawienie celów szkolenia, programu i zebranie oczekiwań.  
9.45-10.30 (1h)  Warunki formalne i merytoryczne –  przeczytaj dokładnie ogłoszenie konkursowe  
10.30 – 12.00 (1h)Diagnoza potrzeb, komplementarność, grupa docelowa, sposób rozwiązywania problemów – LOGIKA PROJEKTOWA  
12.00 – 12.45 (1h)Plan i harmonogram działań Jak prawidłowo zbudować wskaźniki aby nie mieć problemu z rozliczeniem projektu.  
13.30 – 15.00 (1h)Budżetowanie i charakterystyka oferenta
15.00  Podsumowanie i zakończenie

Zapisy telefoniczne 23 671 12 02 do 4 marca do godz. 14:00 , liczba miejsc ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji