Jak z sukcesem przygotować wniosek o dotację publiczną? – relacja ze szkolenia

Jak z sukcesem przygotować wniosek o dotację publiczną? Na to pytanie szukaliśmy odpowiedzi na szkoleniu 5 marca, które zorganizowaliśmy we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z gmin z obszaru działania LGD z subregionu ciechanowskiego. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciechanowie, szkolenie poprowadził trener Pan Grzegorz Herubiński, który bardzo dokładnie omówił formularz wniosku o dotację publiczną z uwzględnieniem wymogów aplikacji Witkac.

Mamy nadzieję, że wiedza przekazana uczestnikom spotkania pozwoli im aplikować o środki w ramach konkursów dotacyjnych ogłoszonych tutaj >>>

Jesteśmy wdzięczni Panu Grzegorzowi za zapoznanie uczestników spotkania z zasadami ubiegania się o środki w ramach Programu Mazowsze Lokalnie.

Informacji o kolejnych szkoleniach z zakresu promocji organizacji pozarządowych, księgowości oraz warunkach uzyskania wsparcia w ramach Programu Mazowsze Lokalnie szukajcie Państwo na: Forum Aktywności Społecznej Północnego Mazowsza, MOWES, Fundacja reGeneracja. Na naszym Forum staramy się również zamieszczać informacje o wszelkich programach dotacyjnych.

My przedstawiliśmy harmonogram naborów wniosków w LGD „Północne Mazowsze” i możliwościach wsparcia działań organizacji pozarządowych na naszym obszarze w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Współpraca z MOWES daje wiele możliwości rozwoju organizacjom z naszego obszaru działania. Dziękujemy Pani Dorocie Macioch-Kowalskiej za zaangażowanie w nasze wspólne przedsięwzięcia.

Podziękowania należą się również dla Urzędu Gminy Ciechanów za wsparcie organizacyjne całego przedsięwzięcia.

Uczestnikom spotkania życzymy sukcesów w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów.

Fotorelacja: Anna Kienik, Bartosz Jakóbiak

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji