Warsztaty rękodzielnicze

Ostatni weekend był pełen kreatywności i pasji w naszym regionie! Warsztaty rękodzielnicze z makramą odbyły się w czterech gminach: Wieczfnia Kościelna, Dzierzgowo, Sońsk i Gołymin-Ośrodek. Pod czujnym okiem ekspertki Doroty Kaczerskiej, uczestnicy poznali podstawowe sploty, które stanowią fundament w tworzeniu wyjątkowych makramowych dzieł.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym podmiotom i osobom, które wspierały nas w sprawnym przeprowadzeniu zajęć.

W marcu planujemy kolejne warsztaty rękodzielnicze. Niedługo ogłosimy terminy i miejsca. Bądźcie czujni, bo czeka nas kolejna porcja inspiracji i twórczej zabaw.

Koordynatorka projektu – Agnieszka Wieremiejuk, tel. 516 184 613

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Kreatywni liderzy w działaniu” mająca na celu upowszechniania i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju produktów lokalnych na obszarze partnerskich LGD, poprzez działania edukacyjne, integracyjne i promocyjne w trakcie trwania projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji