Rozpoczęła się grudniowa sesja szkoleń

W ramach bloku A dostępne są już trzy kursy szkoleniowe. Grudniowa sesja testów odbędzie się w dniach 9 - 16 grudnia br.     W ramach kursu A.1. Cel 1 LSR: Wzrost kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze LGD zapoznasz się z:   ogólną diagnozą sytuacji społecznej na obszarze LGD problemami i wyzwaniami, na które stara się odpowiadać Lokalna Strategia Rozwoju LSR pierwszym celem ogólnym LSR poświęconym sprawom...

czytaj dalej

W ramach bloku A dostępne są już dwa kursy szkoleniowe. Listopadowa sesja testów odbędzie się w dniach 14 – 21 listopada br.

Aktualnie dostępnych jest pięć kursów tematycznych w ramach bloku A i B. Pierwszy kurs w ramach bloku A uruchomiony został w październiku br., a kurs kolejny obecnie. Trzeci kurs tematyczny dotyczący drugiego celu ogólnego LSR planowany jest na grudzień br.   W ramach kursu A.1. Cel 1 LSR: Wzrost kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze LGD zapoznasz się z: ogólną diagnozą sytuacji społecznej na obszarze LGD; problemami i wyzwaniami,...

czytaj dalej

2 sesja szkolenia warsztatowego

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem warsztatowym dotyczącym zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" serdecznie zaprasza na 2 sesję w/w szkolenia 9 listopada 2016 r. w godz....

czytaj dalej

Szkolenie warsztatowe

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza na szkolenie warsztatowe dotyczące zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, które odbędzie się w dniu 4 listopada 2016 roku w godz. 10:30 - 15:30 w budynku Ochotniczej...

czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 1/2016

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania...

czytaj dalej

Dostępny jest już pierwszy kurs szkoleniowy w ramach bloku A

Kurs poświęcony jest pierwszemu celowi ogólnemu LSR: Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze LGD. Zagadnienia podjęte w ramach kursu obejmują kwestie związane z: ogólną diagnozą sytuacji społecznej na obszarze LGD; problemami i wyzwaniami, na które stara się odpowiadać Lokalna Strategia Rozwoju LSR; pierwszym celem ogólnym LSR poświęconym sprawom społecznym, oraz celami szczegółowymi i rodzajami przedsięwzięć,...

czytaj dalej

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań...

czytaj dalej

Kolejna sesja testów na EPIK24.pl odbywa się w dniach 29 września – 6 października br.

Sesja testów odbywa się w okresie 29 września - 6 października br. i obejmuje trzy pierwsze kursy tematyczne w ramach bloku B "Tworzenie i realizacja projektów w ramach LSR":   1. B.1. Ogólne zasady wspierania realizacji projektów w ramach LSR  2. B.2. Ogólne zasady wsparcia finansowego projektów w ramach LSR  3. B.3. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Informacja o...

czytaj dalej

Na platformie epik24.pl został uruchomiony trzeci kurs tematyczny w ramach bloku B: „Zasady wypełniania wniosku o wsparcie”

 Kurs obejmuje kluczowe aspekty związane z przygotowaniem wniosku o przyznanie wsparcia w ramach LSR na operacje inne, niż podejmowanie działalności gospodarczej i projekty grantowe, a więc te, które będą objęte pierwszym naborem wniosków, zaplanowanym na październik br. Kurs składa się z trzech prezentacji, z których dwie pierwsze są już dostępne. Pierwsza prezentacja umożliwia zapoznanie się z:    zasadami naboru...

czytaj dalej
Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji