Na platformie epik24.pl został uruchomiony trzeci kurs tematyczny w ramach bloku B: „Zasady wypełniania wniosku o wsparcie”

 epik-150x68Kurs obejmuje kluczowe aspekty związane z przygotowaniem wniosku o przyznanie wsparcia w ramach LSR na operacje inne, niż podejmowanie działalności gospodarczej i projekty grantowe, a więc te, które będą objęte pierwszym naborem wniosków, zaplanowanym na październik br.


Kurs składa się z trzech prezentacji, z których dwie pierwsze są już dostępne.


Pierwsza prezentacja umożliwia zapoznanie się z:

 •    zasadami naboru wniosków w konkursach na realizację projektów w ramach LSR
 •     strukturą i rubrykami formularza wniosku o przyznanie wsparcia (na operacje inne, niż podejmowanie działalności gospodarczej i projekty grantowe) – części: BI, BII, BIII formularza Wniosku o Przyznanie Wsparcia
 •     zakresem potrzebnych do wniosku danych i dokumentów
 •     zasadami określania celów i wskaźników
 •     sposobem opisu planowanej operacji
 •     rodzajami i zakresami przedsięwzięć możliwych do realizacji


Prezentacja druga obejmuje kwestie związane z:

 •     zasadami określania lokalizacji przedsięwzięcia (operacji) wnioskowanego o wsparcie (Pola 8 – 12 cz. B III formularza Wniosku o Przyznanie Wsparcia)
 •     sposobem wyznaczania terminów realizacji operacji
 •     składaniem, ew. wycofywaniem wniosku
 •     procedurą oceny wniosku i wyboru projektów
 •     terminami rozpatrywania wniosku
 •     zakresem tematycznym pierwszego naboru wniosków w ramach LSR


Prezentacja trzecia będzie poświęcona:

 •     zasadom wypełniania części finansowych Wniosku o Przyznanie Pomocy (części: B IV, B V, B VI formularza wniosku)
 •     opracowaniu planu finansowego operacji
 •     pomocy de minimis
 •     zestawieniu rzeczowo-finansowemu operacji (ZRF) i opisywaniu zadań ZRF
 •     załącznikom i oświadczeniom dołączanym do Wniosku
 •     przestrzeganiu zasady konkurencyjności

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami, zadawania pytań oraz do przystąpienia do testu sprawdzającego, który dostępny będzie już w przyszłym tygodniu. Szczegółowe informacje dotyczące kursów zawiera regulamin szkoleń.


Zapraszamy!

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji