Szkolenie warsztatowe

prow Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza na szkolenie warsztatowe dotyczące zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, które odbędzie się w dniu 4 listopada 2016 roku w godz. 10:30 – 15:30 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej (Zielona 24, 06-408 Krasne).


 
Program szkolenia:

  •     10:30 – 10:45 – rejestracja uczestników szkolenia;
  •     10:45 – 12:00 – omówienie wniosku o przyznanie pomocy i dokumentów związanych z przeprowadzanym naborem;
  •     12:00 – 12:15 – przerwa kawowa;
  •     12:15 – 15:30 – warsztaty dot. wypełniania wniosków o przyznanie pomocy.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniu telefonicznie 23-671-12-02  w godz. 8:00-16:00 lub drogą mailową biuro@polnocnemazowsze.pl do dnia 3 listopada 2016 roku do godz.13:00.

Planowana liczba uczestników: 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji