eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Szkolenie warsztatowe

prow Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza na szkolenie warsztatowe dotyczące zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, które odbędzie się w dniu 4 listopada 2016 roku w godz. 10:30 – 15:30 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej (Zielona 24, 06-408 Krasne).


 
Program szkolenia:

  •     10:30 – 10:45 – rejestracja uczestników szkolenia;
  •     10:45 – 12:00 – omówienie wniosku o przyznanie pomocy i dokumentów związanych z przeprowadzanym naborem;
  •     12:00 – 12:15 – przerwa kawowa;
  •     12:15 – 15:30 – warsztaty dot. wypełniania wniosków o przyznanie pomocy.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniu telefonicznie 23-671-12-02  w godz. 8:00-16:00 lub drogą mailową biuro@polnocnemazowsze.pl do dnia 3 listopada 2016 roku do godz.13:00.

Planowana liczba uczestników: 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.