Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych na obszarze LGD „Północne Mazowsze”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach dla przedsiębiorców i osób  zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej. Szkolenia są organizowane w każdej  gminie obszaru Lokalnej Grupy Działania "Północne Mazowsze". Chętnych prosimy o dokonywanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Więcej informacji o szkoleniach i harmonogram spotkań >>>>>>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji