Gala finałowa programu Moje miejsce na Ziemi.

W ubiegły poniedziałek (9 października) mieliśmy przyjemność wziąć udział w gali podsumowującej VI edycję programu grantowego Moje miejsce na ziemi. Znaleźliśmy się wśród laureatów konkursu z naszym projektem pn. Mazowiecki Potańc, który ma na celu popularyzację kultury ludowej oraz transmisję międzypokoleniową lokalnych tradycji ludowych, budowanie tożsamości lokalnej i edukację mieszkańców poprzez organizację plenerowego wydarzenia edukacyjnego – Mazowiecki Potańc, w trakcie którego wszyscy artyści wykonają tradycyjne melodie i tańce Mazowsza angażując widzów do tańca. Znalezienie się wśród laureatów konkursu oznacza dla nas możliwość otrzymania grantu w wysokości 20 000 zł, w tej chwili oczekujemy na podpisanie umowy. Gala umożliwiła poznanie nowych inicjatyw społecznych i organizacji z terenu całej Polski.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji