Zaproszenie na szkolenie pn.  „Rola pszczół i dzikich zapylaczy w środowisku” w ramach MAZOWIECKICH DOBRYCH PRAKTYK PSZCZELARSKICH

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców gminy Krasne i obszaru Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” na szkolenie: „Rola pszczół i dzikich zapylaczy w środowisku”
w ramach MAZOWIECKICH DOBRYCH PRAKTY PSZCZELARSKICH,  
które odbędzie się w dniu 9 listopada 2023 r. w godz. 10:00 – 15:00, w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu, Zalesie 54, 06-408 Krasne.

POGRAM SZKOLENIA dla zjadaczy:

10.00 – 10.15  Rejestracja uczestników;

10.15 – 10.20  Otwarcie szkolenia – Anna Kienik – Prezes Zarządu LGD „Północne Mazowsze”, Michał Szczepański – Wójt Gminy Krasne;

10.20 – 11.00 Wprowadzenie – Krzysztof Zaniewski – Urząd Marszałkowski Województwa

Mazowieckiego w Warszawie;

11-00 – 12.30 Dobre praktyki pszczelarskie, rola owadów w ekosystemie, produkty pasieczne, miód i jego właściwości, ocena mioduAdrian Pachnik –  pszczelarz;

12.30 – 13.00  Poczęstunek produktami lokalnymi i tradycyjnymi.

13.00 – 14.30  Produkty pszczele i relacje producent – klient, zajęcia praktyczne wytapianie wosku, wytwarzanie świec z wosku, mini konkurs z mini nagrodami – Adrian Pachnik –  pszczelarz;

14.30 – 15.00  Dyskusja i zamknięcie szkolenia.

Poczęstunek będzie  przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu.

Liczba uczestników jest ograniczona, prosimy o zapisy telefoniczne: Agnieszka Wieremiejuk tel. 23 671 12 02, o zakwalifikowaniu zostaną Państwo poinformowani podczas rozmowy.

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

W załączeniu zaproszenie >>>>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji