Zaproszenie na konsultacje związane z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, parafii i jednostek sektora finansów publicznych na konsultacje w biurze LGD Północne Mazowsze związane z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027.

W trakcie konsultacji uzyskasz informacje o:

–        planowanych działaniach dot. opracowania nowej LSR;
–        nowym okresie programowania w zakresie inicjatywy LEADER (możliwych zakresach wsparcia, planowanych zasadach dofinansowania projektów).

Dodatkowo będzie można skonsultować i zostawić kartę pomysłu własnego projektu i wypełnić ankietę mającą na celu zbadanie potrzeb, problemów oraz określenie kierunków rozwoju regionu.

 

Zapraszamy do biura LGD Północne Mazowsze od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00.
Adres: Zielona 24, 06-408 Krasne
Tel.: 23 671 12 02

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji