ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023 – 2027

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji