Zaproszenie na Festiwal Gęsiny w Przysieku.

Lokalna Grupa Działania ,,Północe Mazowsze” zaprasza mieszkańców obszaru LGD na jednodniowy wyjazd na Festiwal Gęsiny w dniu 10 listopada 2018 r. do Przysieku k. Torunia. Jest to tradycyjny kiermasz produktów z gęsiny oraz innych regionalnych potraw.

Więcej informacji na stronie organizatora https://czasnagesine.pl

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji