Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe o funduszach europejskich

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, w trakcie którego Konsultanci Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dla Mazowsza (PIFEM) w Ciechanowie przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, przedstawią aktualne informacje o naborach wniosków, oraz na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich dla mieszkańców powiatów ciechanowskiego, przasnyskiego, makowskiego i mławskiego.

Spotkanie odbędzie się w Brzozowym Zakątku, ul. Targowa 5, 06-300 Przasnysz w dniu 11 sierpnia 2023 r. w godzinach 10:00 – 13:00.

Program spotkania:
10:00 – 10.10 – Rejestracja uczestników
10:10 – 11.00 – Źródła informacji na temat Funduszy Europejskich, w tym działalność PIFEM, Sposób działania PIFEM, Omówienie aktualnych naborów wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza
11.00 – 11:15 – Przerwa kawowa
11:15 – 12:40 – Złożenie wniosku, weryfikacji wniosku o dofinansowanie, Kryteria wyboru projektów, Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny MEWA 2.0
12:40– 13:00 – Podsumowanie spotkania, pytania


Liczba miejsc ograniczona i uprzejmie prosimy o dokonywanie zgłoszeń telefonicznych do dnia 9 sierpnia do godz. 16:00 tel. 23 671 12 02 lub a.wilkowska@polnocnemazowsze.pl. Osoba do kontaktu: Agnieszka Wilkowska.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji