eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

XIV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

XIV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego chcąc promować produkty żywnościowe wytwarzane przez mazowieckich producentów, organizuje kolejny raz Konkurs o Laur Marszałka. Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się min. wysoką jakością produkcji czy promocji mazowieckiej żywności. Uczestnikami konkursu mogą być nie tylko firmy, ale również podmioty czy organizacje tj. Koła Gospodyń Wiejskich.

Zgłoszenia należy składać pocztą tradycyjna lub mailową do 31 marca 2021 r.

Więcej informacji >>>