XIV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego chcąc promować produkty żywnościowe wytwarzane przez mazowieckich producentów, organizuje kolejny raz Konkurs o Laur Marszałka. Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się min. wysoką jakością produkcji czy promocji mazowieckiej żywności. Uczestnikami konkursu mogą być nie tylko firmy, ale również podmioty czy organizacje tj. Koła Gospodyń Wiejskich.

Zgłoszenia należy składać pocztą tradycyjna lub mailową do 31 marca 2021 r.

Więcej informacji >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji