eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020 – 2022

Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020 – 2022

Informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawiła się ważna informacja związana ze zmianami w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa, od dnia 30 października obowiązują zmienione warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich”. Zachęcamy pszczelarzy, producentów produktów pszczelich do zapoznania się z programem.

Więcej informacji >>>