WIZYTA STUDYJNA NA LITWĘ W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY

W dniach 29 sierpnia – 2 września 2023 roku Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” uczestniczyła w wyjeździe studyjnym w ramach realizowanego międzynarodowego projektu współpracy pt. „Z historią w tle – wzmocnienie kapitału turystycznego partnerskich LGD z Litwy i Polski”. Wyjazd organizowany był celem poznania obszaru partnerskich LGD z obszaru Litwy (Jonavos rajono savivaldybės Vietos Veiklos Grupė oraz Jonavos miesto Vietos Veiklos Grupė) z uwzględnieniem aspektów historycznych projektu, w tym konfederacji barskiej, rodu Krasińskich i poznania dobrych praktyk związanych z kulturą i turystyką obszaru Litwy.

W wyjeździe uczestniczyło 25 osób z obszaru LGD „Północne Mazowsze” i był on ukierunkowany na zwiedzanie takich miejscowości jak: Kowno, Połąga, Janów, Żejmy i Kretynga. Między innymi odwiedzono takie miejsca jak: Stare Miasto Kowno z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną, muzeum techniki rzeźbiarskiej w Kownie, centrum Kulupenai, dom seniora, muzeum bursztynu w Połądze oraz projekty realizowane w ramach środków LGD oraz miejsca związane z upamiętnieniem działań konfederacji barskiej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Fotografie Bartosz Jakóbiak

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji