Warsztaty – Tworzenie projektów społecznych

26 czerwca w Chojnowie odbyła się I część warsztatów dedykowane osobom zainteresowanym tworzeniem projektów społecznych oraz opracowywaniem wniosków o dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. Jakub Kamiński – prowadzący warsztaty, tłumaczył, jak tworzyć projekty społeczne w oparciu o faktyczne potrzeby i problemy odbiorców działań, w jaki sposób definiować kluczowe założenia w zakresie celów, rezultatów i działań projektowych.
Działanie zrealizowane w ramach współpracy LGD Północne Mazowsze z MOWES – Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji