Warsztaty – Tworzenie projektów społecznych cz. 2

29.06.2023 r. odbyła się druga część warsztatów w Chojnowie dot. tworzenia projektów społecznych. Jakub Kamiński – prowadzący warsztaty omówił zagadnienia związane z zasobami – budżet, harmonogram, zespół projektowy. Ponadto przybliżył kwestie związane z promocją, rekrutacją, monitoringiem i ewaluacją w projekcie. Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy będą z pewnością lepiej przygotowani do tworzenia projektów spójnych wewnętrznie, zakorzenionych w potrzebach oraz ukierunkowanych na realne, efektywne i skuteczne efekty.
Życzymy uczestnikom warsztatów udanych projektów społecznych.
Działanie zrealizowane w ramach współpracy LGD „Północne Mazowsze” z MOWES – Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
fot. Agnieszka Wilkowska
Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji