Warsztaty rękodzielnicze

W styczniu odbyło się aż pięć niesamowitych warsztatów rękodzielniczych z makramy w 5 gminach naszej LGD!

Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników, warsztaty odbyły się z ogromnym sukcesem w gminach: Grudusk, Regimin, Ciechanów, Krzynowłoga Mała i Ojrzeń. To niebywałe, jak wiele kreatywności można było doświadczyć podczas tych spotkań!

Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszej utalentowanej prowadzącej, Dorocie Kaczerskiej, za dzielenie się z nami swoją wiedzą i umiejętnościami!

Jesteśmy również wdzięczni wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom z obszaru, które wspomagają nas przy organizacji spotkań.

Ale to nie koniec! Już w lutym i marcu czekają nas kolejne warsztaty w pozostałych gminach na naszym obszarze.

Bądźcie gotowi na więcej twórczych spotkań i inspiracji!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Kreatywni liderzy w działaniu” mająca na celu upowszechniania i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju produktów lokalnych na obszarze partnerskich LGD, poprzez działania edukacyjne, integracyjne i promocyjne w trakcie trwania projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji