Warsztaty „Podstawy przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu”

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) w Ciechanowie prowadzony przez Fundację „Fundusz Współpracy” serdecznie zapraszają na warsztaty pn. Podstawy przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Warsztaty odbędą się 13.06.2023 (wtorek) w godz. 10:00 – 14:00 w oranżerii w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra Górna.

Zagadnienia, które zostaną omówione w czasie warsztatów:

  1. Definiujemy cechy projektów
  2. Specyfika projektów realizujących zadania publiczne
  3. Zarządzanie zasobami w projektach – specyfika poszczególnych zasobów
  4. Logika projektowa, czyli wzajemne zależności wewnątrz projektu
  5. Ćwiczenie – formułowanie celów, rezultatów, dobór wskaźników
  6. Harmonogram i budżet, czyli konstytucja projektu
  7. Przepis na udany projekt
  8. Projektowe pole minowe – na co musimy szczególnie uważać
  9. Pytania, wnioski, rekomendacje i podsumowanie.

Prowadzący warsztaty – Paweł Pyrzyński

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailowo (z podaniem imienia i nazwiska, nr tel. oraz nazwy organizacji) na adres a.wilkowska@polnocnemazowsze.pl, lub telefonicznie pod nr 23 671 12 02. Zgłoszenia przyjmujemy do 9 czerwca 2023r. do godz. 15:00.

Ilość miejsc ograniczona!

Pierwszeństwo mają osoby, które brały udział w poprzednim spotkaniu 21.04.2023 r.

UWAGA, ze względu na wolny dzień w biurze LGD zgłoszenia przyjmujemy do 12 czerwca do godziny 13:00.

A. Kienik

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji